บริการปรึกษาฟรี ด้วยความห่วงใย


ยามใดที่ผู้ถูกกล่าวหา ได้รับบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาฯ ยามนั้นย่อมเสมือนสัญญาณเตือนว่ากระบวนการสอบสวน / ไต่สวน  ได้เดินทางมาสู่ครึ่งหลังแล้ว

ทั้งที่  ทั้งสองฝ่ายต่างมีเวลาเล่นพร้อมกัน คือตั้งแต่วันแรกที่ได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งผู้สอบสวน / ไต่สวน และ “ข้อกล่าวหา”ก็มักจะไม่หนีไปจากโจทย์ตามคำสั่งแต่งตั้งผู้สอบสวน / ไต่สวน เท่าใดนัก
แต่ส่วนใหญ่ เรามักจะพบว่าในครึ่งแรกฝ่ายผู้สอบสวน / ไต่สวน จะเป็น “ฝ่ายรุก” เปิดเกมส์ไล่ล่าหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่ใช้ในการสนับสนุนข้อกล่าวหาอยู่ฝ่ายเดียว  โดยฝ่ายผู้ถูกกล่าวหามักจะ รออยู่ในฐานะ “ฝ่ายรับ”  คือ รอรับทราบข้อกล่าวหา 
วินัย.com ขอเรียนด้วยความห่วงใยว่า การแก้ข้อกล่าวหาทางกฎหมายมิใช่เรื่องง่าย   ท่านต้องมีเวลาเก็บ ข้อเท็จจริง และต้องมีเวลาศึกษา ข้อกฎหมาย  รวมทั้ง ต้องมีเวลาไล่เก็บ พยานหลักฐาน  เพื่อใช้สนับสนุนการแก้ข้อกล่าวหา 
ดังนั้น   สำหรับท่านมือใหม่แล้ว การเขียน “หนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา” ในช่วงเวลากะทันหันเพียง  15  หรือ  30  วัน นับเป็นเรื่องฉุก ละ หุก อย่างยิ่ง ท่านจึงควรเดินทางลัด ผ่านทักษะและประสบการณ์ของทนายความ นักกฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่วินัย ที่มีความชำนาญเฉพาะทางครับ
  
บริการปรึกษา “การแก้ข้อกล่าวหา” ฟรี

        หลายครั้งที่ เว็บวินัยฯ พบว่าหากผู้ถูกกล่าวหาขาดประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการวางรูปเรื่องการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา /การชี้แจงข้อเท็จจริง และการนำพยานหลักฐานเข้าสู่สำนวนคดี มักจะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาเสียโอกาสในการต่อสู้ และโต้แย้งพิสูจน์ความจริง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์และเจตนากระทำที่แท้จริงของตน ซึ่งปัญหาดังกล่าวนับเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง ที่อาจทำให้ผู้ถูกกล่าวหาบางท่านต้องรับโทษหนักกว่าเจตนากระทำ

        ดังนั้น หากท่านมีข้อสงสัยหรือความกังวลใดๆในการชี้แจงข้อกล่าวหา การชี้แจงข้อเท็จจริง การเขียนหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และการยื่นอุทธรณ์ โปรดโทรหาเราเพื่อรับคำปรึกษาได้  ฟรี  ระหว่างเวลา 09.30 – 19.00 น.  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

Tel. 099 450 5536
on 20:32 by วินัย.com โทรปรึกษาฟรี |